Vallu data

Vallu data sisältää Ely-keskusten hankkiman linja-autoliikenteen tietoja. Alla olevat linkit saattavat muuttua tuotannollisista syistä. Jos käytät ko linkkejä koneellisesti, niin ilmoitathan  palautelomakkeella   mikäli haluat tietoa tulevista rajapintamuutoksista.

Vallu-liikennelupajärjestelmän vuorojen viimeisimmät versiot taulukkona  csv excel  (kts. kuvaus alla). Aineiston vanhemmat versiot löydät  täältä .

Vallu-liikennelupajärjestelmän vuorojen kaikki versiot taulukkona  csv.

Vallu-liikennelupajärjestelmän voimassa olevat vuorot paikkatietoaineistona:

  • Shape muotoiset aluekohtaiset  Vallu-paikkatietoaineistot , kts. kuvaus alla
    • sis. myös valtakunnallisen koosteen (tiedosto linjaukset_kaikki.zip)
  • Valtakunnallinen aineisto:  pysäkkiketjut  ja  linjausviivat
    • Shape muotoiset aineistot sisältäen vähemmän oheistietoja

Kahden paikan välinen liikenne

Huom: Ely-keskusten osalta taulukko on ajan tasalla. Kaupunkiviranomaisten osalta lista saattaa sisältää vanhentuneita tietoja, eli reitti tai vuoro on saattanut muuttua tai päättyä.

Vallu-aineistoa koskevat havainnot pyydetään toimittamaan suoraan ko. viranomaiselle tai  palautelomakkeella .

Markkinaehtoisen liikenteen vuorot paikkatietoaineistoina tilanteessa 12.5.2018:

pysäkkiketjut linjaukset  ja  vuorot taulukkona

Vallu-järjestelmän vuorojen ajopäivien korjaukseen käytetty poikkeavat ajopäivät sisältävä aineisto:  poikkeavat_ajopaivat.csv

Lista vuoroista, joiden siirtyminen Vallusta Digitransitiin on estetty:  teksitiedostoexcel

 

 

Vuorotaulukko

Kenttä Kuvaus
lu_viranro_myontaa Alunperin luvan myöntänyt tai sopimuksen solminut viranomainen, tunnus
viranomaisnimi Alunperin luvan myöntänyt tai sopimuksen solminut viranomainen, nimi
lu_viranro_valvoo Nykyhetkellä lupaa tai sopimusta valvova viranomainen, tunnus
viranomaisnimi_1 Nykyhetkellä lupaa tai sopimusta valvova viranomainen, nimi
lu_voim_pvm Lupa/sopimus voimaan
lu_lop_pvm Lupa/sopimus päättyy (alkuperäinen)
lu_tod_loppvm Lupa/sopimus päättyy (päivitetty)
lupasoptunnus Lupa/sopimus ID
muokattu_pvm Lupa/sopimus muokkausaikaleima
liikharjnro Liikenteenharjoittajan tunnus Vallu-rekisterissä
liikharj_nimi Liikenteenharjoittajan nimi Vallu-rekisterissä
reittinro_pysyva Reitin uniikki ID suunnittelujärjestelmässä
reittinimi Reitin nimi, mistä-mihin
ajosuunta Meno vai paluu (käänteinen) reitti
linjan_tunnus Bussi "otsatunniste" matkustajalle
reitti_voimaan_pvm Reitti voimaan aikaleima
reitti_paattyy_pvm Reitti päättyy aikaleima
reittia_muokattu_pvm Reittiä muokattu aikaleima
vuorotunniste_pysyva Bussivuoron uniikki ID suunnittelujärjestelmässä
vuoromerk Vuoromerkintä
lahtoaika Vuoron lähtöaika
perilla Vuoron arvioitu perilläoloaika
kausi Kausimerkintä
vuorotyyppi Vuorotyyppi vakio, pika, erikoispika
vuoro_lisatunniste Bussivuoron version mukaan päivittyvä ID
vuoro_voimaan_pvm Vuoro voimaan aikaleima
vuoro_paattyy_pvm Vuoro päättyy aikaleima
vuoroa_muokattu_pvm Vuoroa muokattu aikaleima
kasitelty_koontikartassa Tietoja täydennetty Vallusta käsin Livin Koontitietokannan työkaluilla, kyllä / ei
siirtyy_matka_fi Tiedon toimittajan ilmoitus siirtyykö vuoron paikkatiedot matka.fi:n Koontitietokantaan, kyllä /ei
vuoron_url_interpoloitu Linkki vuorotietojen katseluun

  

Taulukko sisältää kaikki Vallu-järjestelmään syötetyt nyt tai tulevaisuudessa voimassa olevat vuorot, tieto päivitetään joka yö.

Taulukkoa suodattamalla ja lajittelemalla voit tarkastella haluamasi viranomaisia, liikenteenharjoittajia, vuosia etc.

Vuorotietojen katselussa esitettävä reittiaineisto päivittyy siten, että päivitetty tieto on käytössä viimeistään arkiaamuisin noin klo 8 alkaen. Kaikille vuoroille ei löydy pysäkkitietoja, jonka seurauksena karttanäkymä joko ei avaudu ollenkaan tai reittiä ei pystytä esittämään kartalla.

Kartalla ja kartan oikealla puolella näkyvät:

  • vihreät pysäkit: Vallussa viranomaisen tallentamat pysäkit ja kellonajat
  • sinisten pysäkkien kellonajat ovat automaattisesti tuotettuja, eli arvioita

 

Paikkatietoaineistot

Linjaukset

Sisältää viivamuotoisen kuvauksen jokaisen vuoron ajamasta reitistä.

Ominaisuustiedot:

Kenttä Kuvaus
vuoro_lisa Viittaus vuoron version mukaan päivittyvään ID:hen, "vuoro_lisatunniste" vuorotaulukossa
tyyppi Liikenteen tyyppi, "vuorotyyppi" vuorotaulukossa

 

Pysäkkiketjut

Sisältää jokaisen vuoron kaikki pysähdykset pistemuotoisina geometrioina.

Ominaisuustiedot:

Kenttä Kuvaus
vuoro_lisa Viittaus vuoron version mukaan päivittyvään ID:hen, "vuoro_lisatunniste" vuorotaulukossa
vuoro_pys Viittaus vuoron pysyvään ID:hen, "vuorotunniste_pysyva" vuorotaulukossa
jarj_nro Kyseisen pysäkin järjestysnumero vuoron pysäkkiketjussa
saapumisa Saapumisaika pysäkille
lahtoaika Lähtöaika pysäkiltä
aikapiste 1 = Vallussa määritelty aikapiste, 0 = interpoloitu
etaisyys Pysäkin etäisyys metreinä linjausviivan alusta linjausviivaa pitkin laskien
nimi Pysäkin nimi
id Pysäkin valtakunnallinen (Digiroad) ID