Tiedon toimittaminen


  1. Reitti- ja aikataulutiedot toimitetaan Liikennevirastolle sähköisesti valtakunnalliseen koontitietokantaan joko
  2. Tallentakaa tiedostot palvelimellenne, josta Matka.fi:n tekninen operaattori hakee ne FTP- tai HTTP-protokollalla. Waltti-kaupungit voivat ilmoittaa, haetaanko tiedot Waltti-järjestelmästä.

  3. Ottakaa yhteyttä Matka.fi:n tekniseen operaattoriin sopiaksenne tiedon toimittamisen yksityiskohdista. Voitte ottaa yhteyttä käyttämällä palautelomaketta.